Na een vrijblijvend gesprek bij ons in Helden, waarbij wij uw wensen en eisen inventariseren, stellen wij een offerte op voor het maken van het interieurontwerp. Dit ontwerp bestaat meestal uit een voorlopig- en een definitief ontwerp.


Voorlopig ontwerp

In deze fase wordt naar aanleiding van het programma van eisen een concept gemaakt. Dit interieurconcept bestaat uit een plattegrondindeling aangevuld met 3D-impressies.


Definitief ontwerp

Deze fase bestaat uit het uitwerken een eventueel aanpassen van het schetsontwerp naar een definitieve plattegrond met maatvoering. Tevens worden de 3d-impressies verder uitgewerkt tot foto realistische 3d beelden. Daarbij wordt een bestek en bestektekening gemaakt, waarmee de diverse offertes van de uitvoerende bedrijven aangevraagd kunnen worden.


Bouwvoorbereiding

Deze bestaat uit het voeren van overleg met de gemeentelijke instanties ten behoeve van de bouwaanvraag en het uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de bouwvergunning.
Tevens kunnen wij adviseren in de diverse uitvoerende bedrijven waar wij goede ervaring mee hebben


Werktekeningen

In deze fase worden de detailtekeningen gemaakt en overleg gevoerd met de verschillende uitvoerende bedrijven.


Regievoering

Dit is de bouwfase. Tijdens deze fase bestaan de werkzaamheden uit de kwaliteitsbewaking bij de uitvoerende bedrijven alsmede op de werkvloer. Tevens draagt iB zorg voor het in goede banen leiden van eventuele wijzigingen en de uiteindelijke oplevering.


Tijdens de gehele fase is er natuurlijk steeds overleg met u als opdrachtgever, zodat het beoogde plan ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Niet iedereen heeft behoefte aan een compleet interieurontwerp. Overige adviezen waarmee iB u van dienst kan zijn:

• kleur- en materiaaladvies
• verlichtingsplan
• meubeladvies